Några exempel på vissa bötesbelopp vid trafikförseelser

# Trafikförseelse Bötesbelopp
1 Rött ljus 3 000 kr
2 Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) 3 000 kr
3 Stopplikt 2 500 kr
4 Väjningsplikt (högerregeln) 2 000 kr
5 Bilbälte 1 500 kr
6 Slitet däck 1 200 kr

50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning

# Över tillåten hastighet Bötesbelopp
1 Överträdelse med 1-10 km/tim 2 000 kr
2 Överträdelse med 11-15 km/tim 2 400 kr
3 Överträdelse med 16-20 km/tim 2 800 kr
4 Överträdelse med 21-25 km/tim 3 200 kr
5 Överträdelse med 26-30 km/tim 3 600 kr
6 Överträdelse med mer än 30 km/tim 4 000 kr

Högre än 50 km/h hastighetsbegränsning

# Över tillåten hastighet Bötesbelopp
1 1–10 km/h 1 500 kr
2 11–15 km/h 2 000 kr
3 21–25 km/h 2 800 kr
4 26–30 km/h 3 200 kr
5 31–35 km/h 3 600 kr
6 Över 35 km/h 4 000 kr

Ej respekterat rödljus, stopp- eller väjningsplikt

# Överträdelse Bötesbelopp
1 Kört motordrivet fordon mot rött ljus (ej moped klass II) 3 000 kr
2 Kört cykel, moped klass II eller hästfordon mot rött ljus 1 500 kr
3 Ej stannat vid stopplikt med motorfordon (ej moped klass II) 2 500 kr
4 Ej stannat vid stopplikt med cykel, moped klass II eller hästfordon 1 000 kr
5 Ej iakttagit väjningsplikt med motorfordon (ej moped klass II) 2 000 kr
6 Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med cykel, moped klass II eller hästfordon 1 500 kr