Upplysningsmärke

Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Varnings- eller förbudsmärke och lokaliseringsmärkena F14, vägnummer, och F15, omledning, kan vara infogade som förberedande upplysning. Upplysning med versal och gemen text kan förekomma

Upplysningsmärke

Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.