Bromsar

1. Färdbroms

Lastbilens tryckluft tillverkas i kompressorn och levereras vidare till lufttankarna. Lastbilens motor driver och smörjer kompressorn. Det är tryckregulator som bestämmer när kompressorn ska arbeta. På så sätt får bromssystemet rätt arbetstryck, och det är 8 bar.

Det finns 2 st huvuddelar till bromssystemet; matardelen och manöverdelen. Här nedan förklaras de två huvuddelarnas funktion.

1. Matardelen; det viktigaste att veta om matardelen är att den alltid står under tryck.
2. Manöverdelen; när man trycker ner bromspedalen strömmar tryckluft fram till bromscylindrarna.

Luften som tillverkas i kompressorn lagras först i våttanken (kondensvatten avskiljs här). Via våttanken går luften vidare till övriga tankar, såsom fram- och bakhjulskretsen, parkeringsbromsen, släpvagnskretsen och servicetankarna.
När luften passerar våttanken måste luften först gå genom fyrkretsskyddsventilen. Fyrkretsventilen fungerar också som en backventil (luften kan inte gå baklänges till våttank och kompressor) och stänger dessutom av luften till en tank om det skulle bli en läcka i den.

Man kan läsa trycket på fram- och bakhjulskretsen via en manometer på instrumentpanelen. Om trycket går under 4,5 – 5,5 bar varnar en lågtrycksindikator. På vissa lastbilar tänds en varningslampa på instrumentpanelen istället.

När du trycker ner bromspedalen släpps luft in i hjulens bromscylindrar. Då trycker ett membran mot tryckstången varvid en bromshävarm vrider en excenter som trycker bromsbackarna mot bromstrumman. När bromsen släpps, släpps då luften ut via snabblossningsventiler. Snabblossningsventilen släpper då omedelbart ut luft ur bromscylindrarna.

Bromssystemet har en funktion som försetts med ett frysskydd. Denna funktion måste vara inkopplad när temperaturen är +5 grader eller lite lägre. Funktionens uppgift är att förhindra att systemets ventiler fryser fast vid kallare väder.
Systemet har 3 olika frysskydd;

1. Lufttorkare
2. Frysskyddsinjektor
3. Frysskyddsbehållare

Lufttorkaren har en behållare där det finns många små kulor. Lufttorkaren sitter mellan kompressorn och våttanken. Luften tillverkas i kompressorn och ska passera genom lufttorkaren, där vatten och fukt avskiljs från luften.
Det samlade vattnet åker ner i torkaren och släpps ut via en ventil som ligger i torkarens nedre del. Ventilen styrs av tryckregulatorn och när trycket nått sitt högsta värde så öppnas ventilen och släpper ut det samlade vattnet. När temperaturen är under +10 grader startar ett värmeelement som ser till att ventilen inte ska frysa fast.

Frysskyddsbehållare är en cylinder med en kolv. Frysskyddsbehållare sitter mellan kompressor och våttanken. En injektor sprutar in i bromssystemet frysskyydsvätskan, insprutning regleras av en tryckregulator.

Frysskyddsbehållare sitter mellan kompressor och våttanken. Vid temperatur +5*C eller lägre ska behållaren vara fylld högst 2/3.


2. Parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen är uppbyggd med kraftiga fjädrar i bromscylindrarna. När du drar åt handbromsen, släpper du ut luften från bromscylindrarna och då ansätts parkeringsbromsen. När du släpper handbromsen fylls luft i och pressar tillbaka fjädrarna.
När lufttrycket i systemet är under 4,5 – 5,5 bar då ansätts parkeringsbromsen. Detta för att lastbilen inte ska rulla oavsiktligt. Tänkt dig att föraren lämnar förarhytten för att få signatur från kunden för sin last och just då sker ett läckage och lufttrycket sjunker under 4,5 – 5,5 bar. Om detta systemet hade inte existerat, skulle bilen börja rulla själv, vilket är farligt för alla som befinner sig runt omkring.

Tack vare spärrventilen när trycket är under 4,5 – 5,5 bar, ansätter ventilen parkeringsbromsen. Spärrventilen finns för att öka säkerheten.


3. Hjälpbromsar

- Hjälpbromsar Avgasbroms. Det finns ett spjäll som stängs i avgasröret samtidigt som bränsletillförseln minskas. Det ger en motorbromsning.

- Elektromagnetisk hjälpbroms (telmabroms). Den sitter på kardanaxeln eller i växellådan. Elektromagnetiska spolar skapar ett magnetfält som bromsar kardanaxeln.

- Hydraulisk hjälpbroms (retarder). Den sitter i bakkant på växellådan. Ett pumphjul sitter fast på kardanaxeln och roterar med samma hastighet som kardanaxeln. Ett turbinhjul sitter fastmonterat och kan inte snurra. När retardern är inkopplad släpps olja in mellan pumphjulet och turbinhjulet så att kardanaxeln bromsas.

- VEB-broms. Är i princip en variant på avgasbroms.