Säkerhetskontroll

1. Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll är densamma på lastbil och lastbil med släp, alltså C + CE. Säkerhetskontrollen består av flera punkter. Här nedan ser du en lista av punkterna, de kan du genomföra i en ordning som man själv tycker är bra.

Säkerhetskontroll består av

1. Ljus
2. Blinkers
3. Bromsljus
4. Däckstryck, skador och lösa muttrar
5. Sitter allt fast
6. Vatten i lufttank
7. Lastsäkring
8. Täthetskontroll (broms 30 sek)
9. Varningsbroms (blockeringsventil) pumpa bromsen tills varningslampan lyser
10. Tutan
11. Vindrutetorkaren
12. Kontroll av servostyrning
13. Parkeringbroms
14. Färdbroms

volvo lastbil Säkerhetskontroll
Säkerhetskontrollen gjordes på en Volvo-lastbil (se bilden ovan)

2. Säkerhetskontroll utsidan av lastbilen

Gå in till förarhytten och sätt på tändningen (vrid nyckeln men starta inte motorn) sätt sedan på helljus och vänster blinkers. Nu kan du stiga ner från lastbilen, ställ dig tio steg bort från lastbilens framsida, så du ser hela fronten.

  • Kontrollera att lamporna fungerar, helljus, halvljus och parkeringsljus
  • Gå fram och öppna motorrummet och kontrollera kylarvätskan, motoroljan osv, (du behöver kolla på alla lock att de sitter fast)
  • Nu står du vid väster däck (förarsidan) med en slägga i handen och kontrollerar däckens mönsterdjup samt att hjulmuttrarna sitter fast
  • Dränering av lufttanken kan göras här, den brukar sitta emellan första och andra axeln
  • Kontrollera att sidopositionslamporna fungerar och är rena. Har bilen underkörningsskydd så känn att det sitter fast
  • Kontrollera att stänkskyddet sitter fast
  • Kontrollera däcken (tvillingmontage, boggie, trippelaxel), mönsterdjupet, att hjulmuttrarna sitter fast, slå med släggan på däcken så att den studsar tillbaka och känns bra
  • Nu står du bakom lastbilen; be förarprövaren att trycka på bromspedalen och slå till höger blinkers, så att du kan kontrollera bromsljuset
  • Sedan öppnar du släpets dörrar och kontrollerar lasten, du ska då veta vilka lastsäkringsmetoder som har används, information om spännbandet, flaköglan
  • Fortsätt sen kontrollen längs höger sida. Kontrollera bakhjulen på samma sätt som på vänster sida. Känn så att underkörningsskyddet sitter fast och se att sidopositionslamporna fungerar.

volvo lastbil Säkerhetskontroll
Sidopositionslampor, stänkskyddet, (tvillingmontage, boggie, trippelaxel), mönsterdjupet, hjulmuttrarna

3. Säkerhetskontroll insidan av lastbilen

Gå in till förarhytten och sätt dig. Om lastbilen är igång stänger du av den och sätter på tändningen. Vi ska nu kontrollera lufttrycket, om det finns läckage i systemet eller inte.

Täthetskontroll
Lossa parkeringsbromsen, lufttrycket ska vara minst 6 bar. Dra ner rutan eller öppna dörren, tryck ner bromsen och håll, sedan lyssna upp till 3 min om det finns läckage i luftsystemet. Det ska inte pysa ut luft ur systemet och manometrarna som visar bromstrycket ska inte sjunka ner. Om du inte hör något så är allting i sin ordning.
Kontroll av parkeringsbromsen
Du ska nu trampa ner bromspedalen tills bromstrycket hamnar under 4,5-5,5 bar. Då ska en summer sättas igång, eller på nyare bilar finns det bara en röd varningstiangel som syns på displayen. Det betyder att blockeringsventilen är igång. Blockeringsventilen finns där för att hindra lastbilen att rulla oavsiktligt fram eller bak.
Inre kontroll
Nu kan du dra handbromsen och starta lastbilen. Medan lastbilen fyller på luften ska vi ska kontrollera vindrutetorken med spolarvätskan, testa tutan, sätta igång fläkten samt kontrollera rutan och speglar. Om vi har förarkort sätter vi det i färdskrivaren. Om vi inte har ett förarkort så skriver vi ett diagramblad.
Bromsar
Nu kan du köra fram lite och trycka ner färdbromsen, och då testar vi katastrofbromsen. Kör fram lite till och testa handbromsen.
Styrservo
Kör fram som ett "s", fullt rattutslag åt höger och vänster. Sen stannar du och talar om för förarprövaren att allting är klart.
volvo lastbil inre säkerhetskontroll
Volvo lastbil inre säkerhetskontroll