Kör- och vilotider

1. Kör- och vilotider

Kör- och vilotid gäller alla tunga fordon som har en totalvikt över 3,5 ton. Alla EU länder har gemensamma kör. och vilotidsregler sen år 2007.
Kör- och vilotidsreglerna finns för att förare ska ha goda arbetsförhållanden. Förare ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass.

2. Om körtid

Körtid är tiden som registreras när man stoppar in sitt förarkort i färdskrivaren. När man sen börjar rulla med sitt fordon, då registreras detta som körtid. Om färdskrivaren har gått sönder så kan man manuellt registrera sin körtid, bakom remsan kan man sen skriva ut från färdskrivaren eller ett diagramblad.

Man får köra högst 9 timmar mellan 2 dygnsvilan.
Man får köra 10 timmar 2 gånger per vecka.
Man får köra maximalt 56 timmar under en vecka (6 stycken 24-timmarsperioder).
Man får köra maximalt 90 timmar under två veckor (2 * 6 stycken 24-timmarsperioder).

Körpasset är 4,5 timmar i sträck därefter måste föraren ta ut en rast på 45 minuter.

lastbilsdäck

3. Om raster

Rast betyder den tiden man inte kör eller utför något annat arbete. Rast är tiden föraren vilar och återhämtar sig. Om man har kört sitt tunga fordon 4 timmar och 30 minuter i sträck, ska det tas en rast på minst 45 minuter, eller kan en dyngsvila / veckovila tas ut.

Man behöver inte köra 4 timmar och 30 minuter i sträck. Det går även bra att göra så här; kör 2 timmar. Ta 15 minuter rast, sen kör 2,30 timmar och ta 30 minuter rast. Man ska alltid ha en kort rast först, och sen ska man ha en lång rast.

Har man nu haft en sammanlagd rast på 45 minuter, alternativt en delad rast på 15 och 30 minuter, startar automatiskt en ny körperiod på 4 timmar och 30 minuter.

4. Om dygnsvila

24 timmar efter din dygnsvila eller veckovila ska du på nytt ha en dygnsvila. Man ska inte fortsätta köra, även om man nyss har haft veckovila och känner sig pigg.

En standarddygnsvila är 11 timmar. Man kan dela sin dygnsvila på två; första perioden 3 timmar och andra perioden 9 timmar. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar.

Inte nog med det, man kan reducera dygnsvilan med 9 sammanhängande timmar. Man får ha max 3 reducerade dygnsvilor mellan två veckovilor.

5. Om veckovilan

En förklaring av veckovilan är från måndag klockan 00.00 till söndag klockan 24.00. En veckovila kan vara normal eller reducerad.

En normal veckovila ska vara minst 45 timmar sammanhängande, samtidigt får en reducerad veckovila inte understiga 24 timmar.

Under två veckor ska man ta minst två normala eller en normal och en reducerad veckovila.

Tar du en reducerad veckovila i stället för en normal veckovila, ska tidsskillnaden kompenseras så att mellanskillnaden tas tillsammans med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara klar före utgången av den tredje veckan efter veckan då förkortningen skett.

Man kan ta längre veckovilor under samma vecka, det finns ingen begränsning när det gäller veckovilan.

Om reducerad veckovila ska tas på annat ort än startorten, så kan man ta reducerad veckovila i bilen om det finns en säng i fordonet.