Lastsäkring

1. Lastsäkring

Lagen säger: Säkringen ska göras enligt föreskrifterna om säkring av last på fordon under färd (TSVFS 1978:10). Om lasten säkras på annat sätt än vad som detaljerat sägs i föreskrifterna ska du med intyg kunna visa att lastsäkringskraven ändå är uppfyllda

Här nedan kan du se metoder av lastsäkring:

Förstängning
Syfet för förstängning är att lasten inte kan komma i rörelse vid acceleration, inbromsning eller kurvtagning. För att verkställa detta metoden kan vi använda framstam, kilar, kuddar, bommar, klossar och stöttor.
Surrning
Ett bra exempel på surrningsutrustning är syntetfiberband, spännband, kättingsurrning och fasta surrningar. Utrustningen kan användas för olika surrningsförfaranden, exempelvis överfallssurrning (friktionssurrning), rak surrning och loopsurrning.
Låsning
Last och fordon(lastbilen) ska ha låsningsdon, som är tillräckligt starka och avpassade till varandra, då kan lasten säkras genom låsning. Ett exempel på detta containers.
Kombination av dessa åtgärder

Förstängningsmetod

1. ( Förstängning )

Förstängningsmetod används för att lasten ska inte glida. Oftas använder man lastpallar som är 144 cm högt. Som hjälp material kan vi använda dessa; kuddar, framstam, kilar, bommar, klossar och stöttor.

Surrningsmetoder

2. ( Surrning )

Säkring av last med surrningsmetoder är för att gods ska förhindras att glida och tippa framåt, bakåt och i sidled med hjälp av någon eller flera av nedanstående metoder, kombinerade på lämpligt sätt.

1. Lastsäkringsmetoder

Överfallsurrning

Överfallsurrning används för att förhindra tippning och glidning i såväl sidled som längdled. Vinkeln är mycket viktigt när du säkrar med överfallssurrning. Tabellerna baserads på att vinkeln är 75 – 90 grader. Om vinkeln är mellan 30 – 75 grader måste du dubblera antalet spännband som krävs.

2. Lastsäkringsmetoder

Loopsurrning

Loopsurrningar används för att lasten ska inte glida i sidled eller tippa. Loopsurrningar består av 2 spännband som satta i par. Minst ett loopsurrningspar per lastsektion skall användas. Om lasten är lång då måste man minst använda 2 loopsurrningar. Detta för att förhindra att godset vrider sig.

3. Lastsäkringsmetoder

Grimma

Grimma är en av dem lastsäkringsmetoderna och används för att förhindra att godset glider och tippar, framåt och bakåt. Tabellerna förutsätter att du sätter grimman högst upp på godset. Vinkeln är viktigt här med och det ska vara mellan spännband och lastplan ska inte överstiga 45 grader. Grimman kan utföras på flera olika sätt.

Låsningsmetod

1. ( Låsning )

Säkring av last med låsning används mest med container transport. Lastbilens trailer (chassi) är byggt med särskilda låsningsanordning som passar perfekt med container. Lastbils föraren som arbetar med container behöver inte göra egna kalkyler om hur lastsäkringen ska ske.