Tung lastbil

Tung lastbil

Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

ung lastbil med tillkopplad släpvagn

Personbil

Personbil

Personbil med tillkopplad släpkärra

Personbil med tillkopplad släpkärra

Buss

Märket anger Buss.

Traktor och motorredskap klass II

Traktor och motorredskap klass II

Motorcykel

Motorcykel

Cykel och moped klass II

MCykel och moped klass II.

Släpkärra

Märket anger Släpkärra.

Gående

Gående

Rörelsehindrade

Rörelsehindrade

Färja

Symbolen anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.

Personfärja

Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

Laddplats

Symbolen anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.