Färdskrivare

1. Färdskrivare

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare, enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014.
Färdskrivare och färdskrivarkort

Färdskrivaren registrerar förarnas kör och vilotider. Med hjälp av datan som samlas in via färdskrivaren, båda föraren, företaget och kontrollmyndigheter kan kontrolera så att reglerna följs och inget misstag begås.

Om färdskrivaren slutar fungera då ska du skriva körtid, tillgänglighet, annat arbete och rast manuellt på baksidan av en utskrift från färdskrivaren och du ska spara den som du sparar diagramblad.
Förarkortets data ska tömmas var tredje vecka, färdskrivarens data tömmer man var sjätte vecka. Färdskrivare ska besiktigas vartannat år.

Det finns flera olika färdskrivare som används av företaget. Det finns båda digitala och analoga färdskrivare. Digital färdskrivare lagrar informationen elektroniskt, det finns specialla enheter som lagrar, tömmer informationen från färdskrivaren däremot analoga färdskrivare arbetar med speciella färdskrivarblad som föraren och företaget måste spara på egenhand.


Färdskrivarens uppgift att spara punkterna som skriven nedan:

1. Hastighet
2. Vägsträcka
3. Körtid
4. Annan arbetstid tex tvätt av lastbilen
5. Tillgänglighet tex om man väntar på en körning
6. Raster/Vila
7. Öppningsmarkering. På en analog färdskrivare ritas ett långt streck på hastighetsmarkeringen för att visa att färdskrivaren öppnats vid en viss tidpunkt.

Digital färsdskrivare
Digital färsdskrivare
analog-diagramblad
Analog-diagramblad

2. Analog färdskrivare

Det finns olika varianter av analog färdskrivare, den ena är när man ska köra ställer in rattsymbolen. Den andra är man ställer in önskad symbol när man stannar.

Analog färdskrivaren ska ha uppgifterna som är skriven nedan:

1. Efternamn och förnamn
2. Plats där körningen börjar och slutar
3. Mätarställning vid start och slut
4. Körda km
5. Datum vid körningens start och slut
6. Registreringsnummer

Ibland man arbetar inte bara med ett fordon, det finns företag som har olika upgifter för föraren och där måste föraren byta fordon. Hur ska det här gå till? Jo, du som förare tar med dig din diagramblad
från färdskrivaren och stoppar in i färdskrivare på det nya fordonet, och då ska man skriva nedan punkterna baksidan av färdskrivarbladet:

1. Tidpunkt för byte
2. Nya lastbilens registreringsnummer
3. Mätarställning vid start och slut

Det är allt, du fortsätter att köra. Enlig lagen ska föraren ha färdskrivarbladet för aktuella dagen och ytterligare 28 dagar bakåt i tiden.

3. Digital färdskrivare

Ditt förarkort är personligt. Enligt lagen om färdskrivarkort blir stulet eller tappas bort måste det anmälas till Transportstyrelsen inom sju kalenderdagar. Om färdskrivarkortet blivit stulet ska även en stöldanmälan göras till Polisen.
Vid en kontroll ska du kunna visa upp information om dina aktiviteter innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Om du har förnyat ditt förarkort under de 28 dagarna ska båda korten visas upp.
Förarkortets data ska tömmas var tredje vecka, färdskrivarens data tömmer man var sjätte vecka.