Servostyrning

1. Servostyrning

Styrservo består av en oljebehållare, oljepump, styrventiler och servocylinder. Hydralvätskan pumpas runt i styrväxel via en ventilsystem. Om du vrider ratten åt höger då leds hydralvätskan från vänster in i styrservon och då ökas vätsketrycket och styrningen blir mycket lättare.

Om du märker att det hugger i ratten då ska man veta att det har kommit in smuts eller luft in i systemet.
Om fordonet är tungtstyrt då betyder det att hydraulvätskan kanske slut eller någonstans i systemet finns det defekt.