Fråga 1 Vilken är den största bredd som är tillåten för ett släp, inklusive last?
Fråga 2 I vilket fall är inbromsningen av en tankbil mest riskabelt på en rak väg?
Fråga 3 Vilket av nedanstående ämne/ämnen orsakar försurning i grundvatten och sjöar?
Fråga 9 Vilken är högsta tillåtna hastighet för en tung buss på motorväg där platserna är försedda med bälte?
Fråga 10 För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av från dagen för provet
Fråga 11 En mindre släpvagn är lastad med lådor och resväskor. Får en presenning räknas som lastsäkring om man spänner denna över lasten?
Fråga 12 Vem ansvarar för att passagerare under 15 år använder bilbälte?
Fråga 13 Är du som bilförare skyldig att medföra körkort?
Fråga 14 Vem är skyldig att betala eventuella parkeringsböter
Fråga 15 Din tryckluftsbromsade lastbil har fått motorstopp och måste bogseras. Vilket är det riktiga påståendet i detta sammanhang?