Fråga 1 Du kör din personbil på motorväg, vilken är den högsta tillåtna hastigheten
Fråga 2 Om du svänger ut från en parkeringsficka vid vägkantent ut på vägen, ska du använda blinkers ?
Fråga 4 Vilket av de vägmärken visar att det är högerregel som gäller?
Fråga 5 Vilket av de vägmärken förbjuder att köra om ett annat fyrhjuligt motordrivet fordon?
Fråga 6 Vilken högsta hastighet är tillåten på motorväg där hastighetsangivelse saknas?
Fråga 7 Vilken är den högsta tillåtna hastigheten vid bogsering av personbil?
Fråga 9 Är det rätt eller fel att söka ögonkontakt med personer som håller på korsa över en övergångsställe?
Fråga 10 Vad är gränsen på hastigheten i tätbebyggda områden ?
Fråga 12 Vilket bränsle bidrar minst till den förstärkta växthuseffekten?
Fråga 15 Det kommer en korsning framför dig och du ser skylten (bilden höger), vad är rätt?