Fråga 1 Vilken högsta hastighet är tillåten på motorväg där hastighetsangivelse saknas?
Fråga 2 Vilket bränsle bidrar minst till den förstärkta växthuseffekten?
Fråga 4 Om du svänger ut från en parkeringsficka vid vägkantent ut på vägen, ska du använda blinkers ?
Fråga 5 Du kör din personbil på motorväg, vilken är den högsta tillåtna hastigheten
Fråga 7 Vilket av de vägmärken förbjuder att köra om ett annat fyrhjuligt motordrivet fordon?
Fråga 8 Det kommer en korsning framför dig och du ser skylten (bilden höger), vad är rätt?
Fråga 9 Vilket av de vägmärken visar att det är högerregel som gäller?
Fråga 13 Är det rätt eller fel att söka ögonkontakt med personer som håller på korsa över en övergångsställe?
Fråga 14 Vad är gränsen på hastigheten i tätbebyggda områden ?
Fråga 15 Vilken är den högsta tillåtna hastigheten vid bogsering av personbil?