Fråga 1 Vilket av nedanstående ämne/ämnen orsakar försurning i grundvatten och sjöar?
Fråga 2 Vilken är den största bredd som är tillåten för ett släp, inklusive last?
Fråga 3 Vem är skyldig att betala eventuella parkeringsböter
Fråga 4 För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av från dagen för provet
Fråga 6 Är du som bilförare skyldig att medföra körkort?
Fråga 7 Din tryckluftsbromsade lastbil har fått motorstopp och måste bogseras. Vilket är det riktiga påståendet i detta sammanhang?
Fråga 9 I vilket fall är inbromsningen av en tankbil mest riskabelt på en rak väg?
Fråga 10 Vilken är högsta tillåtna hastighet för en tung buss på motorväg där platserna är försedda med bälte?
Fråga 11 Vem ansvarar för att passagerare under 15 år använder bilbälte?
Fråga 15 En mindre släpvagn är lastad med lådor och resväskor. Får en presenning räknas som lastsäkring om man spänner denna över lasten?