Fråga 1 Vilken är den högsta tillåtna hastigheten vid bogsering av personbil?
Fråga 2 Vilket av de vägmärken förbjuder att köra om ett annat fyrhjuligt motordrivet fordon?
Fråga 3 Om du svänger ut från en parkeringsficka vid vägkantent ut på vägen, ska du använda blinkers ?
Fråga 4 Det kommer en korsning framför dig och du ser skylten (bilden höger), vad är rätt?
Fråga 5 Vad är gränsen på hastigheten i tätbebyggda områden ?
Fråga 6 Vilket av de vägmärken visar att det är högerregel som gäller?
Fråga 8 Vilken högsta hastighet är tillåten på motorväg där hastighetsangivelse saknas?
Fråga 11 Är det rätt eller fel att söka ögonkontakt med personer som håller på korsa över en övergångsställe?
Fråga 12 Du kör din personbil på motorväg, vilken är den högsta tillåtna hastigheten
Fråga 15 Vilket bränsle bidrar minst till den förstärkta växthuseffekten?