Fråga 1 Det kommer en korsning framför dig och du ser skylten (bilden höger), vad är rätt?
Fråga 3 Om du svänger ut från en parkeringsficka vid vägkantent ut på vägen, ska du använda blinkers ?
Fråga 5 Vilken högsta hastighet är tillåten på motorväg där hastighetsangivelse saknas?
Fråga 7 Vad är gränsen på hastigheten i tätbebyggda områden ?
Fråga 8 Vilket bränsle bidrar minst till den förstärkta växthuseffekten?
Fråga 9 Vilket av de vägmärken visar att det är högerregel som gäller?
Fråga 10 Vilket av de vägmärken förbjuder att köra om ett annat fyrhjuligt motordrivet fordon?
Fråga 12 Du kör din personbil på motorväg, vilken är den högsta tillåtna hastigheten
Fråga 13 Vilken är den högsta tillåtna hastigheten vid bogsering av personbil?
Fråga 14 Är det rätt eller fel att söka ögonkontakt med personer som håller på korsa över en övergångsställe?